Relikwie Prymasa Tysiąclecia w kościele akademickim KUL

W sobotę, 27 stycznia 2024 r., w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego miała miejsce uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Stefana kard. Wyszyńskiego, najwybitniejszego absolwenta Uniwersytetu, który następnie jako biskup lubelski, był jego wykładowcą i Wielkim Kanclerzem.

O godz. 8.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Adam Bab, a okolicznościowe kazanie wygłosił rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. W uroczystości wzięła udział dyrekcja Domu Fundacji wraz ze stypendystami I roku. Po Mszy św. wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na śniadanie.

Diana Mykhailiak