Wspomnienie św. Cyryla i św. Metodego – patronów Europy i Domu Fundacji Jana Pawła II

We wtorek, 14 lutego, w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie została odprawiona uroczysta Msza święta z okazji święta św. Cyryla i św. Metodego. Eucharystii przewodniczył ks. dr Marek Słomka, były sekretarz śp. księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego, rektor Wyższego Seminarium Archidiecezji lubelskiej, a obecnie wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Koncelebrowali: ks. Zdzisław Kozioł – sercanin, ks. Jan Strzałka, ks. Robert Ptak oraz księża-stypendyści.

W swoim kazaniu ks. Marek wskazał, między innymi, na misyjną działalność Braci na ziemiach zamieszkałych przez Słowian. Zachęcał również wszystkich uczestników Mszy św. do głoszenia słowa Bożego w środowiskach, w których przeżywają oni swoją codzienność. Każdy chrześcijanin powołany jest do apostolskiej misji ukazywania światu Boga, który jest miłością miłosierną, pragnącą zbawienia każdego człowieka.

Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Oleksandra Foboril

Zdjęcia: U. Bila, A. Goleta.