Wileńsko-Kresowe Spotkanie Świąteczne

W sobotę, 28 stycznia 2023 r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, miało miejsce tradycyjne Wileńsko-Kresowe Spotkanie Świąteczno-Noworoczne zorganizowane przez Panią Krystynę Romer – Patyra, Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

W spotkaniu wzięli udział: biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Józef Wróbel, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych Lublina, członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz studenci UMCS i stypendyści Fundacji Jana Pawła II, pochodzący z Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy wraz z dyrekcją Domu.

Z koncertem wystąpił chór studencki z Centrum Języka i Kultury Polskiej. W trakcie spotkania ksiądz Biskup pobłogosławił opłatki, którymi następnie połamali się jego uczestnicy, składając sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Wśród życzeń dominowały te, dotyczące szybkiego ustania wojny na Ukrainie. Na zakończenie miał miejsce świąteczny poczęstunek i śpiew kolęd.

ks. Jan Strzałka

Foto: V. Rudkovskaya