Odpust ku czci świętych Cyryla i Metodego

We wtorek, 14 lutego, o godzinie 19.00, została odprawiona uroczysta Eucharystia w święto św. Cyryla i Metodego, którzy wraz ze św. Janem Pawłem II są patronami kaplicy i Domu Fundacji w Lublinie.

Mszy św. przewodniczył ks. dr Tadeusz Michałek, proboszcz sercańskiej parafii w Pliszczynie k. Lublina. W refleksji nad Ewangelią kaznodzieja przypomniał o potrzebie ciągłego zadawania sobie i Bogu pytań o własne powołanie. Są one bardzo ważne dla nas, abyśmy mogli wypełniać w naszym życiu wolę Pana Boga. Wspólnie prosiliśmy Patronów Europy o pomoc w rozpoznawaniu naszego powołania, a także o ustanie wojny na Ukrainie.

Po Eucharystii miał miejsce w auli okolicznościowy poczęstunek, który zawsze jest dobrą okazją do porozmawiania i pogłębienia relacji między stypendystami, absolwentami i zaproszonymi gośćmi.

Agnieszka Menshykava

Foto: Viktoria Rudkovskaya