Walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół KUL

W czwartek, 13 czerwca 2024 r., miało miejsce Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół KUL, które jest najwyższą władzą Towarzystwa, uprawnioną do podejmowania uchwał we wszystkich istotnych sprawach. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co trzy lata i udział w nich jest prawem wszystkich członków Towarzystwa.

Tegoroczne spotkanie miało miejsce w nowej siedzibie Biura Zarządu TP KUL, w budynku Collegium Iuridicum KUL, przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie.

W spotkaniu udział wzięli aktualni członkowie Zarządu Głównego TP KUL: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – prezes, Ryszard Montusiewicz i Cezary Ruta – wiceprezesi, ks. Jan Strzałka – skarbnik, Ewa Zięba – sekretarz oraz członkowie: Wojciech Dierżak, ks. dr Tadeusz Pajurek. Komisja Rewizyjna w składzie: Agata Grula, Joanna Terlikowska, ks. dr hab. Jacek Goleń, przedstawiciele Towarzystw z całej Polski a także pracownicy Biura TP KUL. Na początku głos zabrał dyrektor TP KUL, ks. dr Damian Chrzanowski. Powitał on wszystkich uczestników oraz przedstawił program spotkania. Następnie miało miejsce wystąpienie Prezesa Zarządu, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego. Ks. Rektor podsumował ostatnie 3 lata działalności KUL oraz wskazał na wyzwania, z którymi w najbliższym czasie musi się zmierzyć nasza Alma Mater.

Ważnymi elementami spotkania były sprawozdania: z pracy Zarządu Głównego (2021–2023), finansowe, Komisji Rewizyjnej oraz wybory nowych władz TP KUL, do których ponownie został powołany ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie.

Zebranie zakończyło się dyskusją nad programem pracy Towarzystwa oraz wolnymi wnioskami. Ostatnim punktem był okolicznościowy poczęstunek.

ks. Jan Strzałka

foto: Olga Ilchyna