Święci Cyryl i Metody – nasze chrześcijańskie korzenie

Dnia 14 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Patronów Europy św. Cyryla, mnicha i św. Metodego, biskupa. Świeci Bracia, żyjący w IX wieku i pochodzący z Tesalonik (Grecja), są także patronami kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie.

W tym dniu o godz. 19.00 została odprawiona Msza święta, której przewodniczył ks. dr Filip Krauze, dyrektor biura zarządu Towarzystwa Przyjaciół KUL i Pełnomocnik Rektora KUL ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz współpracy z uczelniami katolickimi. Wśród zaproszonych gości obecny był ks. Józef Golonka, przełożony wspólnoty Księży Sercanów z ul. Leszczyńskiego w Lublinie.

W swoim kazaniu ks. Filip nawiązał do bogactwa różnorodności studentów, charakterystycznej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Domu Fundacji – „Jesteśmy różni, ale wyjątkowi. Powinniśmy akceptować jeden drugiego i głosić na swój sposób Ewangelię. Nic nie jest tak ważne w życiu człowieka, jak wiara, która daje siły do naśladowania Chrystusa. Święci Cyryl i Metody wypełnili swoją misję, głosząc Ewangelię wśród Słowian. Z owoców ich misjonarskiej działalności korzystają także współczesne pokolenia stypendystów Fundacji w Lublinie”.

Po zakończonej Eucharystii, wszyscy spotkali się w auli, by przedłużyć czas świętowania przy tradycyjnym poczęstunku. W trakcie tego spotkania swoimi zdolnościami artystycznymi podzieliła się z nami Ania Prosiekova (skrzypce) i Tatsiana Ivashkevich (wokal), studentki muzykologii.

Tetiana Hafych