Stypendyści na Erasmusie – Turcja

Mam na imię Paweł. Pochodzę z Uzbekistanu. Jestem stypendystą Fundacji Jana Pawła II i studentem II roku studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ramach wymiany studentów uczestniczę w programie Erasmus+ w Turcji, która dołączyła do tego programu w czerwcu 2014 roku.

Od niedawna możliwość wyjazdu do tego kraju otworzyła się również dla studentów KUL. Bardzo cieszę się, że mogę jako jeden z pierwszych uczestniczyć w takiej wymianie studentów. Stambuł, to jedno z największych miast świata i jedyna metropolia świata, znajdująca się na dwóch kontynentach. Miejscowi nazywają to miasto stolicą trzech imperiów. To również siedziba 5 uniwersytetów, z których najstarszy – Uniwersytet Stambulski – został założony w 1863 roku.

Studiuję politologię na Istanbul Kent University. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Mam bardzo interesujące wykłady m.in. z takich przedmiotów, jak: nauka o polityce, mikroekonomia, socjologia i podstawy prawa. W grupie anglojęzycznej jest nas niewielu, więc zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie i przypominają nauczanie indywidualne. Każdego dnia, po lekcjach, zwiedzam muzea, kościoły, meczety, zamki lub po prostu spaceruję po uroczych ulicach Stambułu.

W każdą niedzielę uczestniczę we Mszy św. w pięknym gotyckim kościele pw. św. Antoniego z Padwy, który znajduje się w centrum starego miasta. Większość parafian pochodzi z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej, ale istnieje też niewielka polska wspólnota wiernych, której posługuje dwóch ojców franciszkanów z Polski. Podczas mojego dotychczasowego pobytu miałem też możliwość uczestniczenia w pielgrzymce do Domu Marii Panny, a także do grobu św. Apostoła Jana w Efezie. Jestem bardzo wdzięczny Fundacji i jej Dobroczyńcom za możliwość pogłębienie mojej wiedzy i doświadczenie zamieszkania w kraju o innej kulturze. Z pewnością pobyt w Stambule bardzo pomoże mi w dalszym moim rozwoju i zdobyciu wykształcenia uniwersyteckiego.

Pavel Zeynalov