Stypendyści, jesteście elitą!

W Was jest nadzieja,
ponieważ Wy należycie do przyszłości,
a zarazem przyszłość do Was należy.

(Jan Paweł II, List do młodych całego świata)

W niedzielę, 9 października, stypendyści i mieszkańcy Domu Fundacji Jana Pawła II, razem z honorowymi gośćmi, obchodzili ważne wydarzenie: Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Prorektor ds. Studenckich KUL, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL. 

Podczas kazania ksiądz Prorektor podkreślił, że Stypendyści Fundacji Jana Pawła II są elitą, jeśli chodzi o możliwości wykształcenia. „Jak skończycie studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i wrócicie do domu, zobaczycie, jak znaczna jest różnica między wami a waszymi rówieśnikami w rozwoju intelektualnym i duchowym. Chcę z miłością przypomnieć Wam, że Jan Paweł II był bardzo wymagający, uważał, że studenci muszą ciężko pracować. Dom Fundacji Jana Pawła II i możliwości rozwoju, jakie daje stypendium tej Fundacji dla młodzieży ze Wschodu – to jest wielki dar od naszego patrona, świętego Jana Pawła II. Proszę nie przespać studiów, nie być „studentami kanapowymi”, ale odpowiedzialne się uczyć (…) Jesteście piękni w swojej ciężkiej pracy”.

Podczas Eucharystii modliliśmy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. Cyryla i św. Metodego o Boże błogosławieństwo w nowym roku akademickim dla wszystkich studentów oraz o łaskę zdrowia dla pana mecenasa Macieja Bednarkiewicza. Ksiądz Prorektor Kiciński dziękował również ks. Janowi Strzałce SCJ i ks. Franciszkowi Wielgutowi SCJ za dobrą opiekę nad Stypendystami, za to, że całkowicie poświęcają się wychowywaniu młodzieży, że naśladują Jana Pawła II i są prawdziwymi – kochającymi i wymagającymi – ojcami dla dzieci.

Po Mszy Świętej odbyło się ciekawe spotkanie, które poprowadziła pani Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji JPII w Warszawie. Zaprosiła ona Stypendystów na organizowane przez Towarzystwo oraz przez Instytut Jana Pawła II na KUL seminarium na temat Bożego Miłosierdzia. Seminarium to odbędzie się 8 listopada w auli C-1031 Collegium Ioannis Pauli II na KUL. Głównym tematem seminarium, jak zaanonsowała pani Prezes, będzie asertywność a miłość bliźniego. Organizatorzy bardziej niż na grzeczne słuchanie liczą na aktywne uczestnictwo stypendystów Fundacji JPII, ponieważ oni dotknęli miłosierdzia Jana Pawła II. Prelegentami na seminarium będą m.in.: ks. Andrzej Szostek, Ewa Czaczkowska, ks. Krzysztof Nowrot oraz bp Grzegorz Ryś, który pokaże miłosierdzie nie jako modne teraz samouwielbienie, ale jako ofiarę dla innych.

Oleksandra Foboril

zdjęcia: Uliana Bila, Andrey Goleta