Liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II, naszego Założyciela i Patrona

W liturgii Kościoła na 22 października przypada wspomnienie św. Jana Pawła II. Jest to nawiązanie do uroczystej Inauguracji Pontyfikatu „papieża z dalekiego kraju”, która miała miejsce w roku 1978. Dzień ten jest bardzo ważny dla naszej Fundacji, której Założycielem był św. Jan Paweł II. Z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza św. w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, która zgromadziła liczną grupę młodzieży – nie tylko stypendystów, ale również mieszkańców Domu i przyjaciół Fundacji. Mszy św. przewodniczył ks. Franciszek Wielgut. 

Uczestników Eucharystii szczególnie poruszyło kazanie, które wygłosił główny celebrans. Oto kilka ich refleksji:

Ksiądz Franciszek mówił na kazaniu, że dla niego życie św. Jana Pawła II zawsze było cudem i współczesnym przykładem świętości codziennej, ciągłej. I to było zrozumiałe dla młodzieży, i chciało się zmienić swoje życie, coś zrobić z nim, aby było ono piękne i wartościowe. I ja myślę podobnie. Ja też nie chcę, żeby moje życie było zmarnowane. Ja również wierzę, że jestem powołana, jak wszystkie dzieci Pana Boga, do czegoś pięknego i większego, trzeba tylko zawsze trzymać się Pana Boga, jak św. Jan Paweł II (Małgorzata Mościcka, studentka I roku dziennikarstwa KUL).

Dopóki Piotr patrzył w oczy Pana, szedł po wodzie, i dopiero, kiedy zaczął się lękać zbliżającej się fali, zaczął tonąć. Patrzyć nieustannie na Chrystusa – to przepis na całe życie, jaki pozostawił nam św. Jan Paweł II – cytuje kazanie Bogdan Gurski, student politologii na UMCS.

Mnie bardzo zadziwił fakt, że nie tylko życie, ale i śmierć św. Jana Pawła II poprowadziła tak wielu ludzi do kościołów, do modlitwy, do Pana Boga – dzieli się swoją refleksją Sofia Ponomarenko z Ukrainy, obecna studentka KUL na kierunku turystyka kulturowa. – To, że ludzie zbierali się na modlitwę różańcową, na długie modlitwy, że prosili, aby im otwierać świątynie, to jest prawdziwy znak świętości Jana Pawła II.

Przez Jana Pawła II otrzymujemy tyle pomocy i wsparcia. Jestem Mu za to bardzo wdzięczny – dodaje Białorusin, Władysław Truchanow, student KUL na kierunku stosunki międzynarodowe.

Po Mszy Świętej uczciliśmy relikwię św. Jana Pawła II poprzez jej ucałowanie a następnie odmówiliśmy różaniec w czterech językach – po polsku, ukraińsku, białorusku i rosyjsku. W sposób szczególny polecaliśmy Panu Bogu, za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Jana Pawła II, osobę pana Macieja Bednarkiewicza, prosząc dla Niego o dar zdrowia.

Oleksandra Foboril

Zdjęcia: A. Paplouka