Srebrny jubileusz sakry biskupiej ks. kard. Stanisława Dziwisza

W niedzielę Dobrego Pasterza, 30 kwietnia 2023 r., w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, miały miejsce uroczyste obchody 25-lecia sakry biskupiej, ks. kard. Stanisława Dziwisza. W uroczystości wzięli udział m.in. kard. Kazimierz Nycz, abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, , a także inni arcybiskupi i biskupi z kraju i zagranicy, wśród nich abp Jan Babjak ze Słowacji oraz abp Renato Boccardo z Włoch. Fundacja Jana Pawła II była reprezentowana przez przedstawicieli Rady Administracyjnej z jej przewodniczącym, ks. prałatem Pawłem Ptasznikiem, a także dyrekcją i stypendystami Domu Fundacji w Lublinie.

W uroczystości wzięły udział również władze Krakowa i województwa oraz samorządowcy. Obecni byli przedstawiciele żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych, świata artystycznego, służb mundurowych, delegacje uczelni wyższych, bractwa i wspólnoty, stowarzyszenie „Środowisko Karola Wojtyły” oraz rodzina Czcigodnego Jubilata.

Na początku Mszy św. odczytany został telegram Ojca Świętego Franciszka. „Z życzliwością towarzyszymy Czcigodnemu Bratu Naszemu Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi, Arcybiskupowi Emerytowi Krakowskiemu, który w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP obchodzi srebrny jubileusz episkopatu, pamiętając o Jego wierności i niezłomności w troskliwie wypełnionej służbie nie tylko wobec świętego papieża Jana Pawła II, Naszego Poprzednika, ale także dla pożytku Stolicy Apostolskiej, jak również dla zbawienia dusz ludzkich, zwłaszcza Wspólnoty krakowskiej” – napisał papież.

Homilię wygłosił Prymas Senior abp Józef Kowalczyk. Podkreślił, „że św. Jan Paweł II, jego wspaniałe, piękne i święte, bez cienia wątpliwości, życie było dla ks. kard. Stanisława inspiracją i źródłem, z którego czerpał każdego dnia”. Ks. Prymas przywołał również słowa polskiego papieża z dnia konsekracji biskupiej ks. kard. Dziwisza: „Od początku mojego pontyfikatu stoisz wiernie u mego boku jako sekretarz, dzieląc trudy i radości, niepokoje i nadzieje związane z posługą Piotrową”. Na koniec kaznodzieja zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli: „Brońmy dobrego imienia i dziedzictwa św. Jana Pawła II na wszelkie możliwe sposoby: poprzez czytanie, przyswajanie jego nauczania, a nade wszystko codzienne życie jego nauką”.

Po zakończeniu uroczystej Eucharystii, stypendyści Fundacji wraz z dyrekcją Domu w Lublinie złożyli podziękowanie Czcigodnemu Jubilatowi za dzieło programu stypendialnego i nieustanną troskę o jego rozwój. Złożyli również życzenia dalszej asystencji Ducha Świętego i wstawiennictwa św. Jana Pawła II, któremu był wierny do ostatnich chwil życia, a teraz jest kustoszem patrymonium Jego życia i świętości.

ks. Jan Strzałka

Foto: T. Warczak, J. Strzałka