Spotkanie opłatkowe w Domu Fundacji Jana Pawła II

Spotkania opłatkowe w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie są piękną tradycją, która od lat gromadzi absolwentów, stypendystów i gości Fundacji. Tegoroczny „Opłatek” odbył się 15 grudnia w godzinach popołudniowych. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Lechowicza, przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. W koncelebrze ponadto uczestniczyli: ks. abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL, ks. prof. Andrzej Kiciński, Prorektor ds. Studenckich, ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, ks. Robert Ptak, zastępca dyrektora oraz księża stypendyści z Białorusi, Indonezji i Ukrainy.

Swoją obecnością zaszczyciła nas również prof. Agnieszka Lekka-Kowalik, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelna czasopisma „Ethos”. Na to wyjątkowe spotkanie przybyła z Warszawy Pani Prezes Ewa Bednarkiewicz wraz z kilkuosobową grupą członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacji. Ponadto uczestnikami spotkania opłatkowego była s. Maria Piotrowska, kierownik Żeńskiego Domu Studenckiego KUL oraz s. Krystyna Marek, zastępca kierownika ŻDS KUL.

Na początku Eucharystii słowa powitania skierował do zebranych ks. abp Stanisław Budzik.

Piękną homilię wygłosił ks. bp Wiesław Lechowicz. Najpierw zachęcił wszystkich do intensywnego przeżywania czasu adwentu, który niebawem się skończy, abyśmy mogli przeżywać radość z narodzin Syna Bożego, Zbawiciela świata. Następnie kaznodzieja zachęcał nas do tego, abyśmy byli żywymi pomnikami św. Jana Pawła II i starali się tak, jak On, osiągnąć świętość.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrał ks. dyrektor, który podziękował wszystkim za udział w Eucharystii i zaprosił do udziału w dalszej części uroczystości.

Oprawę liturgiczną ubogacił piękny śpiew chóru, działającego przy Domu Fundacji.

Druga część spotkania miała miejsce na holu, przed pięknie urządzoną przez stypendystów szopką i rozpoczęła się od wspólnego śpiewu kolędy. Następnie wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii wg. św. Łukasza, opowiadającego o okolicznościach narodzin Jezusa Chrystusa. Z kolei głos zabrali przedstawiciele studentów, którzy podziękowali wszystkim przybyłym gościom za obecność i modlitwę. Szczególne wyrazy wdzięczności stypendyści skierowali pod adresem Pani Prezes Ewy Bednarkiewicz i przybyłych gości z Warszawy. Podziękowali za wspaniałe paczki, przeznaczone dla ubogich rodzin oraz za książkę „Papież, który uwierzył”, autorstwa Ewy Czaczkowskiej.

Po okolicznościowych przemówieniach ksiądz arcybiskup pobłogosławił opłatki, którymi łamiąc się, życzyliśmy sobie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, szczęścia i głębokiej radości, rodzącej się dzięki „Słowu, które stało się Ciałem” dla naszego usprawiedliwienia.

Zakończeniem tego pięknego spotkania był słodki poczęstunek.

Ulyana Hirniak

zdjęcia: A. Papliouka, A. Ukrainets, J. Nwagana