Śp. ks. abp Szczepan Wesoły (1926-2018)

W dniu 28 sierpnia 2018 r. zmarł w Rzymie ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły w 92 roku życia, w 62 roku kapłaństwa i 50 roku biskupstwa.

Posługa kapłańska księdza arcybiskupa była związana z Rzymem, gdzie w 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach prezbiteratu pracował w Rzymie przy polskich wydawnictwach, związanych z jubileuszem milenium chrztu Polski. Pracował także m.in. jako kierownik Sekcji Słowiańskiej Biura Prasowego Sekretariatu Soboru Watykańskiego II. Od 1967 r. był kierownikiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie. W 1968 r. został biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. W roku 2003 przeszedł na emeryturę, dalej posługując przy kościele polskim św. Stanisława w Rzymie, gdzie do 2007 r. był rektorem.

Przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, przyczynił się do przekazywania i pogłębiania nauczania Jana Pawła II w środowiskach, w których działały Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.

Dnia 13 października 1994 roku abp Szczepan Wesoły, jako ówczesny Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia naszego Domu w Lublinie.

Za swoją działalność duszpasterską na emigracji był wielokrotnie nagradzany: Orderem Orła Białego, Doktorem Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Śląskiego, Krzyżem Wielkim Odrodzenia, Złotym Laurem Polonii oraz Lux Ex Silesia.

Uroczystości pogrzebowe księdza arcybiskupa miały miejsce 10 września br. w Katowicach. Rozpoczęła je Eucharystia, celebrowana w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla, pod przewodnictwem abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Homilię wygłosił abp Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji katowickiej.

Na początku Mszy św. został odczytany telegram ze Stolicy Apostolskiej, w którym podkreślono zasługi Arcybiskupa dla Kościoła powszechnego i lokalnego. Przypomniano również, że śp. arcybiskup Szczepan był bliskim współpracownikiem Ojca Świętego Jana Pawła II.

„Zmarły pasterz, ciągle w drodze, ziemi miał tyle, ile pokrywała ją jego stopa, ale przez swoją posługę w tylu miejscach na Ziemi rysował zarys owej ziemi jutra, nowej, przychodzącej od Boga, przemienionej w wieczność. W godzinie swojej śmierci abp Szczepan zwinął swój namiot, zakończył żywot nomada z pastorałem, wkroczył w nową rzeczywistość, w nowy świat, który – ufamy – jest już jego ziemią obiecaną, ojczyzną i domem” – mówił abp Skworc w kazaniu.

Pod koniec Eucharystii odczytano list kondolencyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Dzięki staraniom ks. abp. Szczepana Wesołego rodacy za granicą mogli czuć się prawdziwą wspólnotą i doświadczać jedności… Sam żyjąc na emigracji dawał przykład umiłowania Ojczyzny” – napisał Prezydent.

W katedrze zabrali także głos: Marcin Krupa, prezydent Katowic i abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.

Ksiądz Arcybiskup, zgodnie ze swoja wolą, został pochowany w krypcie biskupów w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

W pogrzebowej Eucharystii licznie uczestniczyli wierni, kapłani, biskupi i osoby życia konsekrowanego.

Nie mogło oczywiście zabraknąć członków Fundacji Jana Pawła II, którzy przybyli z Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski, aby pożegnać Osobę, tak bardzo zasłużoną dla Fundacji Jana Pawła II.

Pamiętajmy o Zmarłym w naszych modlitwach.

ks. Jan Strzałka

zdjęcia: J. Strzałka, K. Gawron (ze strony: archidiecezjakatowicka.pl)