Ślady świętego Jana Pawła II prowadzą do Lublina

W poniedziałek, 22 maja, gościliśmy w naszym Domu Fundacji grupę Dobroczyńców z Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium, na czele z panią prezes, Martą Czempik. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył nasz gość, o. Wiktor Bochan, redemptorysta. Po zakończeniu Eucharystii, liczne grono stypendystów zgromadziło się w auli, aby porozmawiać z gośćmi. 

Jak zaznaczyła pani prezes, jest to pierwsza podróż członków Koła Przyjaciół do Polski, które w tym roku obchodzi 10. lecie swojej działalności. Pragnienie duchowego zjednoczenia z naszym świętym Patronem sprawiło, że Lublin stał się pierwszym przystankiem pielgrzymki „Śladami Jana Pawła II”.

W trakcie spotkania nasi goście w sposób szczególny pragnęli dowiedzieć się, czym się zajmujemy na co dzień w ramach Fundacji i w jaki sposób dowiedzieliśmy się o jej istnieniu. Oczywiście, podstawowym obowiązkiem stypendysty jest zdobywanie wiedzy. Studia nie wyczerpują jednak zadań, jakie podejmują stypendyści Fundacji Jana Pawła II. Fundacja to przede wszystkim wspólnota osób, pragnących rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale również religijnie i duchowo, czerpiąc z bogactwa życia i nauki św. Jana Pawła II.

Po zakończeniu spotkania każdy z jego uczestników otrzymał pamiątkę w postaci książeczki pt. „Pięć sekretów św. Jana Pawła II”. Następnego dnia rano nasi goście udali się w dalszą pielgrzymkę śladami św. Jana Pawła II do Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy.

Uliana Hirniak

Zdjęcia: U. Bila, P. Neonnub