ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘTY! NOWI STYPENDYŚCI FUNDACJI

Po zakończonych wakacjach stypendyści wrócili do Lublina, aby rozpocząć nowy rok akademicki. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, będzie on zupełnie inny od poprzednich. Podjęliśmy wszystkie możliwe działania i środki, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne naszym stypendystom i pracownikom. Jesteśmy w stałym kontakcie z administracją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na bieżąco wdrażamy rekomendacje, dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej w zakresie funkcjonowania uczelni i akademików w Polsce.

U progu nowego roku akademickiego dziękujemy Władzom Fundacji w Rzymie i w Polsce, Towarzystwom i Kołom Przyjaciół Fundacji na całym świecie, wszystkim Dobroczyńcom oraz Przyjaciołom Domu Fundacji w Lublinie za wkład duchowy i materialny w funkcjonowanie programu stypendialnego dla młodzieży z krajów Europy Wschodniej. Modlimy się do Pana Boga, za wstawiennictwem Matki Bożej i naszego Patrona, św. Jana Pawła II, o potrzebne dla Was wszystkich dary i łaski.

Wszystkich stypendystów serdecznie witamy! Szczególnie cieszymy się z nowych kandydatów, którzy dopiero rozpoczynają program stypendialny i studia na KUL. Ogółem w tym roku programem stypendialnym objętych jest 110 studentów. Na pierwszy rok zostały przyjęte 24 osoby, pochodzące z Białorusi (10), Ukrainy (13) i Uzbekistanu (1). Studiują one na kierunkach: biotechnologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia romańska i hispanistyka, informatyka, muzykologia, pedagogika, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie. W tym roku do programu stypendialnego zostało włączonych 2 doktorantów oraz 1 kapłan na studia zaoczne.

U progu nowego roku akademickiego dziękujemy Władzom Fundacji w Rzymie i w Polsce, Towarzystwom i Kołom Przyjaciół Fundacji na całym świecie, wszystkim Dobroczyńcom oraz Przyjaciołom Domu Fundacji w Lublinie za wkład duchowy i materialny w funkcjonowanie programu stypendialnego dla młodzieży z krajów Europy Wschodniej. Modlimy się do Pana Boga za wstawiennictwem Matki Bożej i naszego patrona św. Jana Pawła II o potrzebne dla Was wszystkich dary i łaski.

Ks. Jan Strzałka i ks. Robert Ptak wraz ze Stypendystami