Podaj rękę Ukrainie

Z okazji 35. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Lublinie, w Sanktuarium św. Rodziny, gdzie Ojciec święty celebrował 9 czerwca 1987 roku uroczystą Mszę św., realizowany jest w dniach 6-31 lipca projekt muzyczny zatytułowany „2022 Rok Romantyzmu Polskiego. Podaj Rękę Ukrainie”.

W ramach tej inicjatywy, 27 lipca, wystąpiła w kościele św. Rodziny, słynna polska śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska wraz z towarzyszącymi jej osobami: Haliną Risną (sopran) i Anną Prosiekovą (skrzypce) z Ukrainy oraz Robertem Grudniem (organy), będącym zarazem autorem projektu. Jako Fundacja jesteśmy szczególnie dumni z udziału w tym projekcie naszej stypendystki, Ani. Wspaniały koncert został nagrodzony gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

ks. Jan Strzałka