Pielgrzymka stypendystów do Krakowa-Łagiewnik

W sobotę, 22 października 2022 r., w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, dyrekcja Domu Fundacji Jana Pawła II, zorganizowała pielgrzymkę dla stypendystów Fundacji do Krakowa-Łagiewnik.

Wczesnym rankiem wyruszyliśmy z Lublina i o godz. 10.00 przybyliśmy do Sanktuarium św. Jana Pawła II. Po przyjeździe na miejsce, zostaliśmy oprowadzeni po Sanktuarium. W dolnym kościele, gdzie znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, odmówiliśmy wspólnie Litanię do naszego Patrona. O godz. 12.00 rozpoczęła się odpustowa Msza św., w czasie której dziękowaliśmy Panu Bogu za dar życia i świętości Jana Pawła II i za dar naszej Fundacji.

Następnym punktem pielgrzymki był wspólny obiad w Domu św. s. Faustyny. O godz. 15.00 modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia w kaplicy Sióstr, przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego oraz przy relikwiach św. s. Faustyny. Był to ostatni punkt naszego pielgrzymowania.

Z serca dziękujemy naszym opiekunom: ks. Janowi i ks. Robertowi za zorganizowanie tej pielgrzymki. Przypomniała nam ona o wspaniałym dziedzictwie św. Jana Pawła II, papieża, który w ludziach młodych widział przyszłość świata i Kościoła. Jako stypendyści Fundacji czerpiemy z Jego nauczania, wzrastając w wierze oraz pogłębiając wiedzę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Artur Oliinyk

Foto: Viktoria Rudkovskaya, Viktoria Zdaevska