Inauguracja roku akademickiego w Domu Fundacji w Lublinie

W dniach 25-27 października 2022 r. przebywał w Lublinie ks. prałat Paweł Ptasznik z Watykanu. Ks. Ptasznik przez 26 lat był wysokim urzędnikiem Kurii Rzymskiej, pracując w Sekretariacie Stanu. Był także bliskim współpracownikiem 3 papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Od wielu lat jest rektorem kościoła św. Stanisława BM w Rzymie oraz duszpasterzem polskiej emigracji w tym mieście. Przez wiele lat był członkiem Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, a od kwietnia tego roku jest jej przewodniczącym.

Głównym motywem przyjazdu Ks. Prałata do Lublina było przewodniczenie uroczystej inauguracji roku akademickiego w Domu Fundacji Jana Pawła II, która miała miejsce w tymże Domu, w środę, 26 października. We Mszy św. udział wzięli: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, ks. Witold Januś, wikariusz prowincjalny Polskiej Prowincji Księży Najśw. Serca Jezusowego, ks. dr hab. Marian Radwan, budowniczy Domu oraz pomysłodawca programu stypendialnego, ks. dr Paweł Rytel-Adrianik, dyrektor Biura ds. Komunikacji Zagranicznej w Sekretariacie  Konferencji Episkopatu Polski i wicedyrektor Centrum Heschela KUL, ks. dr Filip Krauze, dyrektor Biura Towarzystwa Przyjaciół KUL, pani Ewa Bednarkiewicz, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie wraz z członkiniami Towarzystwa, dyrekcja Domu, absolwenci Fundacji i aktualni stypendyści. Oprawę muzyczną stanowiła schola, pod kierownictwem Dziyany Vidziailo. Na organach grała Olha Sphynda, a na skrzypcach Anna Prosiekova, Violetta Ilyassova i Stanisław Rutkouski.

W czasie swojego pobytu w Lublinie ks. Ptasznik został przyjęty przez Metropolitę Lubelskiego, ks. abpa Stanisława Budzika oraz rektora KUL, ks. Mirosława Kalinowskiego.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Przewodniczącemu Rady Administracyjnej Fundacji za przyjazd do Lublina, przewodniczenie Eucharystii i spotkanie ze stypendystami. Na ręce ks. Prałata dziękuję wszystkim członkom Rady za okazywaną życzliwość stypendystom w Lublinie i obiecujemy stałą modlitwę w intencji Rady i wszystkich dobroczyńców Fundacji.

ks. Jan Strzałka

foto: Viktoria Rudkovskaya, Viktoria Zdaievska