Nowy doktor Fundacji Jana Pawła II

Dnia 10 kwietnia 2024 r., w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Antoniego Alexa Lesomara, stypendysty Fundacji Jana Pawła II. Obrona odbyła się online, w języku angielskim.

Praca zatytułowana „The Problem of the Human Person’s Subjectivity in the Antropological Thought of Karol Wojtyła” (Problem podmiotowości osoby ludzkiej w myśli antropologicznej Karola Wojtyły), została napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Tomasza Dumy, prof. KUL, na seminarium z metafizyki i antropologii filozoficznej.

Ks. Lesomar mógł podjąć studia na KUL, zwieńczone doktoratem z filozofii, dzięki programowi stypendialnemu, prowadzonemu od 1990 roku przez Watykańską Fundację Jana Pawła II. Nowemu doktorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym i dydaktycznym w jego ojczyźnie – Indonezji.

ks. Robert Ptak