Nowi stypendyści Fundacji

W czwartek, 27 lipca 2023 r., uczestnicy kursu przygotowawczo-kwalifikacyjnego w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie odbyli końcowe rozmowy, poprzedzone egzaminami z języka polskiego i przedmiotów kierunkowych. Podczas wspólnego obiadu młodzież z Białorusi, Ukrainy i Uzbekistanu podziękowała Dyrekcji Domu i Profesorom za możliwość uczestniczenia w kursie, poświęcony im czas i stworzenie rodzinnej atmosfery.

Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka, który podkreślił, że był to wyjątkowy i niepowtarzalny czas dla uczestników kursu, nie tylko ze względu na zdobytą wiedzę, ale również na możliwość pogłębienia swojej wiary. W sposób szczególny, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, modlono się w intencji Władz Fundacji w Rzymie oraz wszystkich darczyńców, dzięki którym od wielu lat może być realizowany Program Stypendialny Fundacji.

Ostatni dzień kursu zakończył pogodny wieczór, w czasie którego młodzież oraz księża wychowawcy zaprezentowali swoje talenty muzyczne i taneczne, przysparzając wszystkim wiele radości.

W czasie trwania kursu, oprócz wykładów i indywidualnej nauki, szczególne miejsce w programie dnia zajmowała codzienna Eucharystia. Nie brakowało też wspólnych spotkań, zabaw integracyjnych i wycieczek. W październiku 25 nowych stypendystów Fundacji rozpocznie studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na wybranych przez siebie kilkunastu kierunkach.

ks. Robert Ptak

Foto: Sviatlana Krupenchyk