Nawracajmy się!

W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post, czyli czterdziestodniowy okres przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Ojciec Święty ogłosił 2 marca dniem postu i modlitwy w intencji pokoju. W tym dniu stypendyści Fundacji Jana Pawła II i mieszkańcy Domu w Lublinie zgromadzili się na Mszy świętej o godz. 19.00, modląc się o pokój na całym świecie, szczególnie w Ukrainie.

Eucharystii przewodniczył ks. Robert, który w kazaniu przypomniał o najważniejszych wielkopostnych środkach i drogach do nawrócenia i przemiany życia – o modlitwie, jałmużnie i poście. Modlitwa, czyli zapatrzenie w Boga, powinna być szczerą rozmową z Nim samym, a nie na pokaz. Jałmużna, czyli dar serca, ma nas wyzwalać z egoizmu. Post jako mądre patrzenie na siebie, powinien usuwać z nas to, co przeszkadza, by pomnażało się dobro.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie musimy jeszcze bardziej oddać się Panu Bogu, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał i obiecał powtórne przyjście. Nawracajmy się zatem i wierzmy w Ewangelię!

Olena Kaflovska