Litania do św. Jana Pawła II – portret apostoła naszych czasów

W piątek, 13 kwietnia br. miało miejsce w auli kard. Stefana Wyszyńskiego na KUL-u spotkanie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II, spotkał się z młodzieżą, studentami i społecznością akademicką i wygłosił wykład na temat Litanii do św. Jana Pawła II.

Ksiądz Kardynał dotykał tajemnicy świętości Jana Pawła II przez prawie czterdzieści lat swojej wiernej służby Ojcu Świętemu. Analizując poszczególne wezwania litanii sekretarz Ojca Świętego podkreślił, że św. Jan Paweł II, pozostawił wielki ślad w umysłach i sercach wielu ludzi na całym świecie. Katolicki Uniwersytet Lubelski zajmował szczególne miejsce w życiu księdza, a następnie biskupa i kardynała Karola Wojtyły, który w latach 1954-1978 był jego wykładowcą.

Litania do św. Jana Pawła II jest swoistego rodzaju streszczeniem życia Ojca Świętego. Każde wezwanie przywołuje na pamięć jakieś znaczące wydarzenie jego pontyfikatu, jego postawę wobec współczesnych problemów Kościoła i świata, a także jego osobiste i święte życie. „Litania do św. Jana Pawła II, przedstawia portret apostoła naszych czasów. Tak chciałem zatytułować moje dzisiejsze wystąpienie” – mówił kard. Stanisław Dziwisz.

Wśród uczestników tego wyjątkowego spotkania nie mogło zabraknąć stypendystów Fundacji Jana Pawła II, której Ksiądz Kardynał przez wiele lat był zwierzchnikiem. Nasza obecność została zauważona przez władze uczelni oraz przez samego Gościa. Stypendyści mieli zaszczyt w imieniu wszystkich uczestników spotkania, podziękować Księdzu Kardynałowi za obecność i wygłoszoną konferencję-świadectwo. Natomiast po zakończeniu uroczystości otrzymali możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z Kardynałem oraz Metropolitą lubelskim, bpem Stanisławem Budzikiem.

ks. Jan Strzałka

zdjęcia: K. Nedokus