Kurs w Domu Fundacji

W poniedziałek, 8 lipca 2024 r., w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie rozpoczął się kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny dla tegorocznych kandydatów na program stypendialny. Uczestniczą w nim 32 osoby, pochodzące z Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii i Ukrainy. Codziennie odbywają się dla nich wspólne lekcje z języka polskiego, a także zajęcia w grupach przedmiotowych z wybranych kierunków studiów, prowadzone przez profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kandydaci na program stypendialny przygotowują liturgię i uczestniczą w codziennej Eucharystii. Angażują się w nią poprzez czytania, wspólny śpiew i oprawę muzyczną, dzieląc się swoimi talentami. Każdego dnia korzystają ze wspólnego obiadu.

Wszystkim dopisuje pogoda ducha, optymizm i radość z przebywania w Domu Fundacji, za co wyrażają wdzięczność wszystkim dobroczyńcom i przyjaciołom, polecając ich w modlitwie przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

ks. Robert Ptak