Kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny 2018 – START!

W poniedziałek, 2 lipca, rozpoczął się tegoroczny kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II. Uczestniczy w nim 45 osób, które przyjechały z Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu i Ukrainy.

W programie kursu przewidziane są wykłady z języka polskiego oraz z przedmiotów kierunkowych. Wykładowcami są profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Politechniki Lubelskiej. Młodzież każdego dnia uczestniczy we Mszy św., przygotowując czytania, modlitwę wiernych i śpiewy. Tegoroczna grupa jest wyjątkowo umuzykalniona (organy, gitara, skrzypce, trąbka). Zawiązał się nawet mini-chór, wykonujący pieśni w poszczególnych językach narodowych.

W ramach wspólnych wycieczek przewidziane jest zwiedzanie Lublina, a także byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady (1941-1944) na Majdanku.

Na zakończenie kursu komisja kwalifikacyjna zadecyduje o przyznaniu stypendiów, które umożliwią udział w naszym programie formacyjnym i rozpoczęcie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

ks. Robert Ptak SCJ

zdjęcia: V. Vershynin, V. Opanasiuk, R. Ptak