Goście z Indonezji – Witamy! Selamat datang!

W sobotę, 7 lipca, gościliśmy w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie naszych Przyjaciół i Dobroczyńców z Indonezji: panią prezes Lucię Liando oraz Rinę Ciputra Sastrawinata. Towarzyszył im o. Krzysztof Wieliczko OSPPE, administrator Fundacji z Watykanu. W naszej auli zebrało się ponad 50 osób, w tym uczestnicy kursu przygotowawczo-kwalifikacyjnego, stypendyści i absolwenci.

Spotkanie rozpoczął ks. Robert Ptak SCJ, zastępca dyrektora, kierując szczególne słowa powitania do Gości z dalekiej Azji: „Selamat datang di Rumah Yohanes Paulus kedua di Lublin – witamy w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie!” Następnie przedstawiciele Białorusi, Indonezji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z programem stypendialnym i studiami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyrazili swoją ogromną wdzięczność wobec Zarządu Fundacji w Rzymie, opiekunów Domu w Lublinie oraz Dobroczyńców z całego świata.

Do zebranych swoje słowo skierował o. Krzysztof Wieliczko, przywołując sylwetkę założyciela i patrona naszej Fundacji, św. Jana Pawła II i przypominając jego często powtarzane słowa, że młodzież jest przyszłością i nadzieją Kościoła. Pani prezes Lucia Liando podkreśliła, że w formacji chrześcijańskiej i studiach istotna jest postawa otwartości serca i dzielenia się swoją wiarą z innymi. Ma to ogromne znaczenie dla osobistego rozwoju stypendystów i ich przyszłego zaangażowania w rodzimych krajach.

Spotkanie zakończyło się występem chóru, który zaśpiewał w kilku językach hymn Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To, co przeżyliśmy razem w tak krótkim czasie, chcieliśmy choć trochę utrwalić na zdjęciach i wideo, by jak najdłużej wspominać te piękne chwile!

ks. Robert Ptak SCJ

zdjęcia: V. Opanasiuk, A. Ukrainets