„Kto śpiewa, dwa razy się modli”

(Św. Augustyn)

Świat jest cudowny. Otaczająca nas rzeczywistość, w całym swym bogactwie, jest nieobliczalna i otwarta na potrzeby wszystkich ludzi, zwłaszcza ludzi młodych. Każdy kolejny dzień daje nam wiele możliwości do podejmowania różnego rodzaju wyborów: odkrywać talenty, zdobywać wykształcenie, rozwijać się duchowo, nawiązywać nowe znajomości, podróżować, podejmować pracę, zakładać rodzinę i wiele innych. Warto zatem postawić sobie kilka fundamentalnych pytań: na czym budujemy swoją codzienność? Jaki jest fundament, na którym budujemy swoją osobowość? Fundamentem wszelkich, podejmowanych przez nas decyzji, powinna być wiara, czyli żywa i trwała relacja z Panem Bogiem. Zwracamy się do Niego nie tylko w formie modlitwy, rozmowy, ale również przez muzykę i śpiew, które pochodzą z głębi naszych serc.

Dla nas, członków nowo powstałego zespołu muzycznego Domu Fundacji Jana Pawła II, śpiew i muzyka stanowią istotę naszych relacji z Panem Bogiem. Wspaniałą okazją do głębszego przybliżenia sobie takiego sposobu modlitwy był wyjazd na Warsztaty Muzyczne do Żodino, pięknego miasteczka, położonego w obwodzie mińskim na Białorusi, które trwały od 10 do 12 marca 2017 r. Z powodu różnych okoliczności nie wszyscy członkowie zespołu mogli pojechać na te warsztaty, dlatego wyruszyliśmy na Białoruś w pięcioosobowej grupie, na czele z ks. Romanem Brodą, stypendystą Fundacji. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia był Ewangelizacyjny Projekt Muzyczny „Ryby”, oraz miejscowi duszpasterze. Warsztaty grupowe, konferencje i spotkania modlitewne, odbywały się w budynku plebanii przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. W sobotę każdy uczestnik spotkania wziął udział w zajęciach z gry na gitarze lub śpiewu. Upiększeniem niedzielnej Eucharystii były pieśni religijne, w wykonaniu uczestników warsztatów. Po zakończeniu liturgii odbył się koncert, podczas którego zaprezentowaliśmy parafianom i gościom przygotowany przez nas wcześniej repertuar muzyczny.

Podróż na Białoruś była pełna przygód, radości, dobrego humoru i nowych pomysłów. Najcenniejszym było jednak poczucie bliskości Pana Boga, który nieustannie czuwał nad nami. Przemierzając mniejsze czy większe miejscowości, mogliśmy podziwiać białoruskie krajobrazy i liczne zabytki kultury. W drodze powrotnej do Lublina dzieliliśmy się wrażeniami, uświadamiając sobie to, że do każdego sposobu zwracania się do Pana Boga (modlitwy, śpiewu, muzyki, uwielbienia) trzeba podchodzić z otwartym, pokornym sercem i świadomością Jego obecności. Zrozumieliśmy również i to, że my, członkowie początkującego zespołu muzycznego, powinniśmy wspólnie określać cele i priorytety naszej obecnej i przyszłej działalności. Ważne jest, abyśmy tworzyli jeden organizm, który rozwija się na fundamencie autentycznej wiary w Pana Boga.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszego wyjazdu do Żodino, a na miejscu otoczyli nas wyjątkową życzliwością. Niech Pan Bóg za wszelkie dobro obficie wynagrodzi.

Olga Ilczyna