Kolejny absolwent Fundacji – Biskupem

Dnia 5 kwietnia 2024 roku. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kanonika Włodzimierza Hulaja, biskupem – koadiutorem diecezji grodzieńskiej.

Ksiądz kanonik urodził się 14 czerwca 1975 roku w Wołkowysku. W latach 1992-1998 uczył się w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1999 roku w Grodnie z rąk księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza.

W latach 1998-2000 uczył się na studiach doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym czasie był tez stypendystą Fundacji Jana Pawła II. Od 2000 roku był wykładowcą w Grodzieńskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz w instytucie katechetycznym. W latach 2000-2001 był wikariuszem w Katedrze Grodzieńskiej oraz diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Później w latach 2001-2003 był prefektem Grodzieńskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

A od 23 czerwca 2003 roku po dzień dzisiejszy był proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie (miejscowej fary). Od 2006 roku – wikariuszem biskupim ds. duszpasterstwa w okręgu lidzkim, od 2016 roku był też kanonikiem kapituły katedralnej diecezji grodzieńskiej.

Ks. Włodzimierza Hulaj świecenia biskupie przyjął 25 maja 2024 roku w bazylice katedralnej  świętego Franciszka Ksawerego w Grodnie, z rąk ks. arcybiskupa Ante Jozica, nuncjusza apostolskiego na Białorusi.

Jesteśmy bardzo dumni, że kolejny absolwent Fundacji dostąpił tak zaszczytnej funkcji w Kościele Powszechnym, szczególnie pełniąc posługę dla dobra wiernych w umiłowanej diecezji grodzieńskiej. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, obdarza Księdza Biskupa potrzebnymi laskami. A św. Jan Paweł II, Założyciel naszej Fundacji, pozostanie skutecznym Orędownikiem w pasterskiej posłudze.

ks. Jan i ks. Robert

(materiał pochodzi ze strony: glosznadniemna.pl)