Jan Paweł II a wojna – konferencja na KUL

W sobotę, 17 grudnia 2022 r., o godz. 10.00 w Kolegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miała miejsce konferencja pt. „Jan Paweł II o wojnie sprawiedliwej”. Została ona zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Warszawy oraz Instytut Jana Pawła II KUL.

Moderatorem spotkania był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap z KUL. Słowo wstępne wygłosił Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL ks. abp Stanisław Budzik, nawiązując do św. Augustyna i jego teologii pokoju. Następnie zostały zaprezentowane dwa wykłady. Pierwszy, dotyczący Jana Pawła II i jego spojrzenia na problematykę wojny sprawiedliwej, przedstawił prof. dr hab. Sławomir Sowiński z UKSW z Warszawy. Drugi, odnoszący się do trwającej wojny na Ukrainie, zaprezentował ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski z KUL.

W konferencji wzięli udział stypendyści Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami trwającej na Ukrainie wojny.

Podsumowania spotkania dokonała p. Prezes Ewa Bednarkiewicz z Warszawy, natomiast ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji, podziękował wszystkim uczestnikom konferencji.

ks. Robert Ptak

Foto: V. Zdaievska