Ja jestem Bogiem wiernym

Jednym z bardzo istotnych wymiarów programu stypendialnego jest formacja duchowo – religijna stypendystów. Na stronie Domu Fundacji można zapoznać się z wieloraką działalnością Fundacji w tym względzie. Trzeba przyznać, że młodzież chętnie korzysta z tych propozycji. 

Między innym każdy stypendysta (zarówno osoba duchowna, jak i świecka) ma obowiązek uczestniczenia w ciągu roku akademickiego w rekolekcjach. Studenci świeccy uczestniczą w 3-dniowych rekolekcjach w Domu Zakonnym Księży Sercanów w Pliszczynie k. Lublina. Natomiast księża kilkakrotnie w ciągu roku przeżywają swoje duchowe odnowienie w sobotnie przedpołudnia.

Odnowienie duchowe dla Księży

Dom Fundacji Jana Pawła II, 19 listopada

Do poprowadzenia pierwszego odnowienia duchowego księży został zaproszony ks. dr Marcin Zieliński, z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Swoje nauki ks. Marcin wygłosił, odwołując się do starotestamentalnych Ksiąg: Księgi Rut i Księgi Mądrości. W programie spotkania została przewidziana również wspólnotowa modlitwa Liturgią Godzin, adoracja Najśw. Sakramentu oraz Eucharystia. Kapłani mieli również możliwość skorzystania ze spowiedzi św.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

Ks. Jan Strzałka SCJ

zdjecia: ks. J. Strzałka

 

Rekolekcje dla stypendystów

Dom Zakonny Księży Sercanów, Pliszczyn, 18-20 listopada

Pojęcie wierności wydaje się być czymś bardzo oczywistym, a jednak jej zdefiniowanie przysparza nam wiele trudności. Nie wiemy, w jakim punkcie się zaczyna, ale wiemy bardzo dobrze, kiedy się kończy. Wielu z nas domaga się wierności od innych, zwłaszcza od przyjaciół czy bliskich sobie osób, ale sami często nie potrafimy przyjmować postawy wierności wobec innych czy wobec samych siebie.

Ja jestem Bogiem wiernym – tak brzmiał temat pierwszej serii rekolekcji dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II, które miały miejsce w Pliszczynie, w dniach 18-20 listopada. W związku z pogrzebem pana mecenasa Macieja Bednarkiewicza, w którym uczestniczyli wszyscy stypendyści Fundacji, rekolekcje zostały skrócone o jeden dzień. Prowadził je, znany już niektórym stypendystom, ks. Bartłomiej Król, sercanin.

Rekolekcje rozpoczęły się w piątek obiadem. Po nim miało miejsce spotkanie integracyjne, podczas którego ks. Bartek przedstawił plan rekolekcji oraz zasady funkcjonowania Domu Zakonnego. Podkreślił również, że rekolekcje to przede wszystkim czas modlitwy, skupienia i dobrej spowiedzi św. Ale to również czas odpoczynku, zarówno fizycznego jak i umysłowego.

Po tym spotkaniu miała miejsce Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której przedstawialiśmy Panu Bogu to wszystko, co nurtuje nasze młode serca. Wieczorem oglądaliśmy film pod tytułem „Dawca pamięci”.

Kolejne dwa dni rekolekcyjne rozpoczynaliśmy o godzinie 8:00 modlitwą Liturgii Godzin. Następnie smaczne śniadanie i chwilka wolnego czasu dla siebie.

Po przerwie miały miejsce konferencje, w czasie których ks. Bartłomiej poruszał kwestie wierności na przykładzie książki Bruny Costacurty „Król David”. Przede wszystkim uświadomił nam, iż prawdziwa wierność musi zrodzić się w naszych sercach. Że trzeba odnajdywać ciągle własne miejsce w świecie, własną tożsamość, własne powołanie. Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, zachęcał nas do budowania w samych sobie, we własnym sercu i sumieniu, takiego Westerplatte, takiej przestrzeni zasad, o które będzie się toczyć walkę aż do samej śmierci.

Kolejną myślą konferencji była zachęta do zachowania wierności względem Pana Boga i drugiego człowieka.

Bardzo ciekawą propozycją rekolekcjonisty była możliwość zapisywania na kartkach anonimowych pytań, na które ks. Bartek udzielał odpowiedzi.

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę uroczystą Mszą świętą, Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz końcowym błogosławieństwem.

Po obiedzie stypendyści Fundacji wypowiedzieli słowa wdzięczności wobec ks. Bartłomieja oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do tego, abyśmy z tych rekolekcji jak najwięcej wynieśli dla osobistego pożytku. Pamiętaliśmy również o Ofiarodawcach z całego świata, dzięki którym możemy uczestniczyć w programie stypendialnym Fundacji św. Jana Pawła II.

Pełni nowych sił, wróciliśmy do Lublina, aby kontynuować studia i rozwijać się duchowo.

Uliana Bila

zdjęcia: U. Bila, A. Papliouka