Hosanna Synowi Dawidowemu!

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym dniu obchodzimy pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Tłumy ludzi witają Jezusa jako Mesjasza i Króla, który poprzez Misterium Paschalne zainauguruje nowe królestwo Boże. Procesja z palmami jest symbolem naszego pójścia za Chrystusem Królem, by wraz z Nim, przez Jego mękę i krzyż wejść do chwały zmartwychwstania.

W Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie Niedziela Palmowa miała uroczysty charakter. Uczestnicy liturgii zebrali się na holu, by po poświęceniu gałązek palmowych, procesyjnie udać się do kaplicy. Mszy św. przewodniczył dyrektor domu, ks. Jan Strzałka, który w kazaniu zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza Triduum Paschalnego. Kaznodzieja podkreślił, że to czas przeżywania na nowo zbawczych tajemnic, które wymagają od każdego z nas osobistej odpowiedzi i zaangażowania. Jezus przyszedł na świat, by zbawić każdego człowieka i każdy z nas otrzymuje od Niego tę niepowtarzalną łaskę.

W liturgię zaangażowali się nasi stypendyści, poprzez czytanie Męki Pańskiej, grę na organach i skrzypcach oraz śpiew scholii. Większość z nich spędzi Święta Wielkanocne w swoich rodzinnych domach i wspólnotach parafialnych na Białorusi i Ukrainie. Inni, z dalszych krajów, jak Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan czy Indonezja, pozostaną w Polsce. Już teraz życzmy wszystkim „Wesołego Alleluja!”.

ks. Robert Ptak

zdjęcia: A. Papliouka