Gość z Londynu

W niedzielę, 14 maja 2023 r., w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie gościliśmy panią Izabelę Trębicką, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii. O godz. 11.00 była celebrowana Eucharystia, której przewodniczył ks. Robert Ptak, wicedyrektor. W kaplicy licznie zgromadzili się stypendyści, absolwenci oraz goście, którzy wzięli także udział w nabożeństwie majowym.

Następnie miało miejsce spotkanie w auli, podczas którego stypendyści podziękowali za wkład Towarzystwa oraz osobisty p. Trębickiej na rzecz programu stypendialnego Fundacji. Pani Izabela, zabierając głos, przybliżyła nam historię swojej rodziny oraz działalność Towarzystwa na przestrzeni minionych lat i jego aktualną sytuację. Jako stypendyści jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tę ofiarną pomoc, dzięki której program stypendialny może się ciągle rozwijać.

W czasie spotkania nie zabrakło również oprawy muzycznej. Nasza stypendystka, Anna Prosiekova, zagrała na skrzypcach kilka bardzo melodyjnych utworów. Na koniec wszyscy razem zaśpiewali ulubioną pieśń św. Jana Pawła II – „Barkę”.

Anna Vovchanska

Foto: Viktoria Rudkovskaya