Dzień Fundacji w Pliszczynie

W niedzielę, 22 maja 2022 r., stypendyści Fundacji Jana Pawła II wzięli udział w dorocznym Dniu Fundacji, który tradycyjnie odbył się w klasztorze Księży Sercanów w Pliszczynie k. Lublina i nawiązywał do kolejnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Spotkanie stypendystów rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył ks. Bartosz Mrozek, sercanin. W kazaniu nawiązał on do słów z niedzielnej Ewangelii: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka” (J 14,27). Podkreślił, że w życiu człowieka ważne jest otwarcie się na drugiego człowieka i na Bożą miłość. Nie trwożyć się, to znaczy również przebaczyć innemu człowiekowi, ale też i pozwolić przebaczyć samemu sobie.

Po Mszy św. stypendyści wzięli udział w pikniku, w czasie którego mogli się posilić wspaniałymi potrawami z grilla, przygotowanymi przez ekonoma domu, ks. Andrzeja Pomazańskiego.

Tetiana Hafych

Foto: Wiktoria Górska