Dziękczynna pieśń ziemi. Tej ziemi!

W sobotę, 25 czerwca br., w Filharmonii Lubelskiej, miał miejsce koncert upamiętniający 35. rocznicę wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Lublinie. Pomysłodawcą koncertu była Fundacja „Biografie Codzienności” przy ogromnym zaangażowaniu pani prof. Teresy Krasowskiej, zatrudnionej w Katedrze Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego UMCS. Pani Profesor od wielu lat jest także bardzo aktywnym członkiem Fundacji Jana Pawła II.

W wydarzeniu udział wzięli: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej oraz Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II. Na repertuar koncertu złożyły się kompozycje takich artystów, jak: C. Saint-Saens, M. Lorenc, P. Mascagni i M. Grandjany. Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń Ojca Świętego.

Ten wspaniały koncert z wielkim wzruszeniem wysłuchała grupa stypendystów Fundacji, którym towarzyszył dyrektor Domu, ks. Jan.

ks. Jan Strzałka