Absolwent Fundacji – zwierzchnikiem Kościoła katolickiego na Białorusi

W grudniu 2020 roku na emeryturę odszedł wieloletni zwierzchnik białoruskich katolików abp Tadeusz Kondrusiewicz. Od stycznia 2021 tymczasowym administratorem apostolskim na Białorusi był bp Kazimierz Wielikosielec. Dnia 15 września br., w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, papież Franciszek powołał dotychczasowego sufragana diecezji grodzieńskiej, ks. bpa Józefa Staniewskiego, na urząd arcybiskupa mińsko–mohylewskiego. Tym samym ustanowił go zwierzchnikiem Kościoła katolickiego na Białorusi.

Abp Józef Staniewski urodził się 4 kwietnia 1969 w Zaniewiczach na Grodzieńszczyźnie. Ukończył gimnazjum w Łucku, gdzie otrzymał świadectwo maturalne. Następnie odbył studia na uczelni wojskowo-technicznej. W 1990 zgłosił się jako jeden z pierwszych chętnych do, założonego w tym samym roku, Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1995. Po ponad rocznej posłudze duszpasterskiej w parafii św. Wacława w Wołkowysku, został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 1999 uzyskał kościelny licencjat z prawa kanonicznego. W tym samym czasie ks. Józef Staniewski był stypendystą Fundacji Jana Pawła II.

W latach 2007-2013 był odpowiedzialny za formację duszpasterską młodych kapłanów w diecezji grodzieńskiej. W 1999 został prefektem, a 23 czerwca 2005 – rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Od 2009 sprawował funkcję koordynatora krajowego duszpasterstwa powołań przy Konferencji Episkopatu Białorusi.

29 listopada 2013 papież Franciszek mianował go biskupem. Sakrę otrzymał 1 lutego 2014 w katedrze grodzieńskiej i został wówczas biskupem pomocniczym tejże diecezji. Za dewizę biskupiego posługiwania wybrał słowa „radość Ewangelii”.

Nominacja ks. bpa Józefa Staniewskiego na zwierzchnika Kościoła katolickiego na Białorusi to ogromna radością dla Fundacji Jana Pawła II, której jest absolwentem. Studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, cztery lata mieszkał w Domu Fundacji. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prosimy Pana Boga o potrzebne łaski w posłudze Kościołowi na Białorusi i w Kościele powszechnym. Prosimy także Księdza Arcybiskupa o szczególne błogosławieństwo dla dyrekcji, absolwentów, stypendystów i dobroczyńców Fundacji.

ks. Jan Strzałka


Herb biskupi Józefa Staniewskiego. Źródło: Wikimedia


Zdjęcie arcybiskupa: catholic.by