Zakończenie kursu

W dniach 3-28 lipca miał miejsce w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie kolejny kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny w ramach programu stypendialnego Fundacji. Wzięło w nim udział 32 osoby, pochodzące z Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. 

W ostatnich dniach kursu odbył się egzamin końcowy, po którym Komisja stypendialna przyznała 15 osobom stypendium Fundacji Jana Pawła II. W roku akademickim 2017/2018 programem stypendialnym Fundacji będzie objętych około 130 osób.

W czasie ostatniej wspólnej Eucharystii uczestnicy kursu dziękowali, za pośrednictwem św. Jana Pawła II, przede wszystkim Panu za otrzymane łaski, ale również władzom zwierzchnim Fundacji, dyrekcji Domu, wykładowcom i dobroczyńcom, dzięki którym mógł być zrealizowany tegoroczny kurs kwalifikacyjny.

Na zakończenie mszy św. oddano cześć relikwiom krwi św. Jana Pawła II poprzez ich ucałowanie.

ks. Jan Strzałka SCJ

Please follow and like us: