Veritatis splendor a postprawdy w dzisiejszym świecie

W sobotę, 24 marca br., w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miało miejsce Seminarium naukowe: „Encyklika Jana Pawła II Veritatis splendor a postprawdy w dzisiejszym świecie”. Organizatorami Seminarium byli: Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie oraz Instytut Jana Pawła II KUL. Słowo wstępne wygłosił metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik.

Następnie zostały wygłoszone 3 referaty:

  • dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik: Jana Pawła II „Veritatis splendor” – drogowskazy dla życia spełnionego;
  • Stanisław Tasiemski OP: Zagrożenia prawdy w środkach społecznego przekazu – „Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy” (VS 99);
  • dr Manfred Deselaers: Veritatis et post veritatis, prezentacja tekstu: Pani Ewa Bednarkiewicz;

które zwieńczyła dyskusja (moderator: red. Ewa Czaczkowska).

W Seminarium wzięli udział stypendyści Fundacji Jana Pawła II, absolwenci programu stypendialnego, studenci KUL i Sercanie z Pliszczyna.

Na zakończenie spotkania dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II, ks. Jan Strzałka, w imieniu wszystkich uczestników Seminarium podziękował Towarzystwu Przyjaciół Fundacji i Instytutowi Jana Pawła II za jego organizację.

Viktoriia Bondar

zdjęcia: K. Nedokus, D. Dragić