Upływa szybko życie…

Sobota, 3 czerwca, była oficjalnym dniem pożegnania V rocznika. Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył dyrektor, ks. Jan Strzałka. W czasie kazania zachęcił on kończących studia w Lublinie do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i dobroczyńcom za ten wyjątkowy czas w ich życiu, w czasie którego mogli się rozwijać nie tylko intelektualnie, ale i duchowo. Kaznodzieja prosił, aby zdobytą wiedzą i nabytymi cnotami dzielili się w środowiskach, w których przyjdzie im przeżywać kolejne lata życia. 

Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo czerwcowe, podczas którego odśpiewano Litanię do Najśw. Serca Jezusowego. Na zakończenie oddano cześć relikwiom św. Jana Pawła II.

Kolejnym punktem spotkania był program satyryczny, w wykonaniu stypendystek i stypendystów rocznika IV. W żartobliwej formie zostały ukazane bardziej charakterystyczne momenty z życia poszczególnych osób rocznika piątego. Podsumowaniem wieczoru była kolacja w formie grilla.

ks. Jan Strzałka

Zdjęcia: Justina Nwagana.