UNIWERSYTECIE! SŁUŻ PRAWDZIE!

W piątek 16 października w 42. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim inauguracja roku akademickiego 2020/2021.

W uroczystości wzięli udział: abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, biskupi lubelscy, rektorzy lubelskich uczelni, byli rektorzy KUL, prorektorzy, dziekani, profesorowie, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele studentów, wśród nich stypendyści Fundacji Jana Pawła II. Byli oni zaangażowani w przebieg inauguracji w auli i w liturgię. W uroczystości wziął udział także ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji. Honorowymi gośćmi uroczystości byli uczestnicy VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, w tym kardynał Kurt Koch i kardynał Gerhard Ludwig Müller.

Okolicznościową akademię rozpoczęło wystąpienie rektora KUL, ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego, który powitał uczestników spotkania. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, m. in. na konieczność troski o integralny kształt edukacji, która powinna podkreślać pełny rozwój człowieka.

Podczas uroczystości kard. Koch odebrał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kardynał jest wybitnym szwajcarskim teologiem i ekumenistą, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Był także bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Laudację wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz. Następnie, nowy doktor honoris causa wygłosił wykład inauguracyjny. Tę część spotkania zakończył wspólny śpiew „Gaudeamus Igitur”.

O godz. 12.30 w kościele akademickim KUL rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji społeczności uniwersyteckiej. Eucharystii przewodniczył kard. Koch, zaś homilię w języku polskim wygłosił kard. Müller.

Zawierzamy całą wspólnotę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i naszej Fundacji Panu Bogu, wzywając wstawiennictwa św. Jana Pawła II.

Ks. Robert Ptak