Świętość polega na miłości

„Świętość polega na miłości” – mówił Jan Paweł II w homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Brata Alberta na krakowskich Błoniach, 22 czerwca 1983 roku. Słowa te stały się mottem seminarium, jakie w sobotę, 30 marca 2019 r., miało miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zostało on zorganizowanie przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie oraz Instytut Jana Pawła II KUL.

Uczestników konferencji powitała pani prof. dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL. Słowo wstępne wygłosił metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik, wielki kanclerz KUL. Z ust Jego Ekscelencji wybrzmiały bardzo ważne słowa: „Miłość Boga i bliźniego to zwięzła i prosta definicja świętości! Świętość jest powołaniem każdego człowieka, a zatem świętość to najpiękniejsza normalność”. Te słowa były bardzo mocnym rozpoczęciem seminarium, ponieważ świętość w codziennym pojmowaniu rzeczywistości, wydaje się daleka i nieosiągalna, a dzięki słowom księdza biskupa, pojęcie świętości stało się bliższe i bardziej realne.

Konferencja została podzielona na dwie części: wystąpienia prelegentów oraz dyskusję. W części pierwszej zostały wygłoszone trzy referaty. Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, który w swoim wystąpieniu przybliżył trzy poziomy miłości, opierając się na tekstach Pisma św. z Księgi Rodzaju i z Pieśni nad Pieśniami. Prelegent w bardzo przystępny sposób przedstawił „obraz” Pana Boga w relacji mężczyzna – kobieta oraz założoną w tej więzi pierwotną miłość i szczęśliwość.

Kolejny referat pt. „A Ty się odważ świętym być”, przedstawiła pani dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL. Przywołując wiersz C.K. Norwida pt. „A ty się odważ”, odnoszący się do postaci św. Stanisława Kostki, prelegentka przedstawiła słuchaczom pokornego grzesznika, który swoją miłością i poświęceniem zasłużył sobie u Pana Boga na świętość. Można powiedzieć, że pani profesor zaprezentowała „receptę na świętość”, mówiąc, „iż święty człowiek, to ten, który jest gotowy na radykalne zmiany w swoim życiu; nieprzewidywalny, bo kieruje się głosem Bożym”.

Ostatnim prelegentem była pani dr Agnieszka Jackowska, filozof, pedagog i doradca rodzinny, która na przykładzie swojego życia przedstawiła miłość małżeńską w duchu świętości, miłość przez duże „M”, ukazując zarazem, jak funkcjonuje rodzina, w której małżonkowie kochają się wzajemnie, a miłość ta zakorzeniona jest w Panu Bogu.

Po wysłuchaniu referatów wywiązała się dyskusja, podczas której wysłuchano świadectw uczestników konferencji, między innymi, stypendystki Fundacji i doktorantki KUL, Viktorii Kondratiuk.

Podsumowując konferencję, pani Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie, odniosła się do hymnu o miłości św. Pawła z 1 Listu do Koryntian (13,1-13). Każdy z uczestników tego wyjątkowego seminarium, otrzymał wydrukowany tekst tej pieśni.

Na zakończenie spotkania dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II, ks. Jan Strzałka, w imieniu wszystkich uczestników konferencji, podziękował Towarzystwu Przyjaciół Fundacji, Instytutowi Jana Pawła II, prelegentom oraz Pani przewodniczącej.

Świętość, to pełnia życia: tu i teraz, i tam, w wieczności!

Uliana Hirniak

zdjęcia: K. Nedokus