Światowy Zjazd Absolwentów KUL

W dniach 8-9 czerwca miał miejsce w Lublinie Światowy Zjazd Absolwentów KUL, wśród których jest kilkuset stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Był to jeden z najważniejszych punktów obchodów 100-lecia Uniwersytetu.

W spotkaniu wzięło udział oko 1500 osób. Zjazd rozpoczął się celebracją uroczystej Mszy św. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli w dniu Święta Patronalnego uczelni. Eucharystii przewodniczył Wielki Kanclerz KUL, metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik. We Mszy św. uczestniczyły władze KUL, wykładowcy oraz absolwenci. W programie spotkania znalazły się: koncerty, spotkania w ramach poszczególnych wydziałów oraz symboliczny urodziny tort.

W organizację i sam przebieg zjazdu zaangażowanych były setki wolontariuszy, wśród nich stypendyści Fundacji Jana Pawła II.

ks. Jan Strzałka

zdjęcia: J. Strzalka