Spotkanie opłatkowe

Piękną tradycją Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie są spotkania opłatkowe, które od wielu już lat gromadzą wyśmienitych gości i stypendystów Fundacji. Tegoroczny „Opłatek” odbył się 17 grudnia w godzinach popołudniowych. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Abpa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski seniora. Koncelebransami byli: ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI, metropolita lwowski, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor d.s. Studenckich, ks. Zdzisław Kozioł SCJ, przełożony sercańskiej wspólnoty w Lublinie, ks. Jan Strzałka SCJ, dyrektor Domu oraz księża stypendyści z Białorusi, Indonezji, Łotwy i Ukrainy. 

Na to wyjątkowe spotkanie, przybyła z Warszawy Pani Prezes Ewa Bednarkiewicz wraz z kilkunastoosobową grupą członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacji.

Na początku Eucharystii słowa powitania wypowiedział ks. Abp Stanisław Budzik, ordynariusz archidiecezji lubelskiej. Swoje przemówienie ks. Abp rozpoczął od przywołania słów psalmisty: „Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody” (Ps 63). Zaprosił on wszystkich uczestników Mszy św. do intensywnej modlitwy w intencji zmarłego mecenasa Macieja Bednarkiewicza, dla którego „adwent jego życia już się zakończył”.

Piękną homilię wygłosił ks. Abp Józef Kowalczyk. Najpierw zachęcił wszystkich do intensywnego przeżywania czasu adwentu, który niebawem się skończy, abyśmy mogli przeżywać radość z narodzin Syna Bożego, Zbawiciela świata. Ksiądz Prymas nawiązał również w swoim kazaniu do osoby zmarłego pana mecenasa Macieja, z którym przez wiele lat współpracował w Radzie Administracyjnej Fundacji. Zmarłego pana mecenasa ks. Abp ukazał jako człowieka bardzo zasłużonego dla Kościoła, Polski i Fundacji Jana Pawła II.

Oprawę liturgiczną ubogacił piękny śpiew w wykonaniu chóru oraz zespołu wokalno-instrumentalnego, działających przy Domu Fundacji.

Druga część spotkania miała miejsce w auli i rozpoczęła się od występu Zespołu Muzyki Danej „La Folia”, pod kierownictwem pana Piotra Gawryjołka. Następnie głos zabrali przedstawiciele studentów, którzy podziękowali wszystkim przybyłym gościom za obecność i modlitwę. Szczególne wyrazy wdzięczności stypendyści skierowali pod adresem Pani Prezes Ewy Bednarkiewicz i przybyłych gości z Warszawy. Podziękowali za wspaniałe paczki, przeznaczone dla ubogich rodzin oraz za „Przewodnik po Rzymie”. Ten ostatni prezent został zinterpretowany przez stypendystów jako zapowiedź zbliżającej się pielgrzymki do Rzymu.

Po okolicznościowych przemówieniach ks. Abp Mieczysław Mokrzycki pobłogosławił opłatki, którymi łamiąc się życzyliśmy sobie najgłębszej radości, rodzącej się w Słowie, które stało się Ciałem dla naszego usprawiedliwienia.

Zakończeniem tego pięknego spotkania był słodki poczęstunek.

Boże Narodzenie to czas Eucharystii, czystego serca i spotkań przy wigilijnym stole z najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi. To przede wszystkim czas miłości, radości i refleksji nad sensem naszego życia. Najważniejsze jest, aby nie zapomnieć w tę Noc Bożego Narodzenia o tym, czyje narodziny świętujemy. Że oto Jezus, Syn Boży, przychodzi na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca Niebieskiego i przywrócić nam, utracone przez grzech pierworodny, piękno.

Svitlana Slyvchenko

Zdjęcia: A. Goleta, A. Paplyouka