Rekolekcje „Po zapomnianych drogach”

Rekolekcje to wyjątkowy czas dla każdego człowieka wierzącego. Takie dni organizowane są również dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Druga seria rekolekcji miała miejsce w klasztorze księży sercanów w Pliszczynie w dniach 21-24 lutego. Mottem przewodnim były słowa: „Po zapomnianych drogach”. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył ks. Adam Pastorczyk, sercanin.

W programie rekolekcji były Msze św., nabożeństwa, konferencje, projekcje filmów o tematyce religijnej oraz spotkania integracyjne. Uczestnicy rekolekcji mogli skorzystać z sakramentu pokuty, a także porozmawiać osobiście z ks. Adamem na nurtujące ich tematy.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować ks. Adamowi za poświęcony nam czas i kierowane do nas słowo Boże oraz gospodarzom sercańskiego klasztoru, zwłaszcza ks. Andrzejowi, który z wielkim oddaniem troszczył się o sprawy ekonomiczne. Dziękujemy również wszystkim Dobroczyńcom Fundacji, dzięki którym możemy uczestniczyć w programie stypendialnym, którego istotną część stanowi formacja duchowo-religijna.

Wróciliśmy do Lublina ufając, że Jezus Chrystus jest i pozostanie na zawsze Panem naszego życia. Teraz nie boimy się już kontynuować naszej drogi, albowiem jesteśmy pewni, że Pan Bóg nam pomoże we wszystkim, jeżeli tylko bardzo będziemy tego pragnąć.

Oleh Dub

zdjęcia: V. Sorokina, V. Andrushchyshyna