Pani Wando, Pani Hanno, dziękujemy!

W najbliższych dniach pracę w naszym Domu kończą: pani Wanda Wodzianowska i pani Hanna Szuba. Posługę na rzecz Fundacji panie pełniły od roku 1994, a więc od samego początku istnienia naszego Domu w Lublinie.

W niedzielę, 18 listopada, miała miejsce w kaplicy fundacyjnej uroczysta Msza św., w czasie której dziękowaliśmy paniom za bardzo ofiarną pracę i wieloraką życzliwość okazywaną dyrekcji, stypendystom, mieszkańcom i gościom Domu. Wzywając wstawiennictwa św. Jana Pawła II, wypraszaliśmy również łaski, potrzebne naszym Paniom w ich dalszej codzienności.

Po Mszy św. zgromadziliśmy się na holu. W imieniu stypendystów głos zabrał Vladyslav Rozhkov, starosta roku V, zaś studenci wręczyli symboliczne prezenty.

We Mszy św. z przyczyn osobistych nie mogła wziąć udziału pani Wanda Wodzianowska.

ks. Jan Strzałka

zdjęcia: S. Slyvchenko