Nowi kandydaci

W poniedziałek, 1 lipca br., rozpoczął się tegoroczny kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Do udziału zostały zaproszone 32 osoby z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

W programie kursu przewidziane są wykłady z języka polskiego oraz z przedmiotów kierunkowych. Wykładowcami są profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Politechniki Lubelskiej. Młodzież każdego dnia uczestniczy we Mszy św., przygotowując czytania, modlitwę wiernych i śpiewy.

W ramach wspólnych wycieczek przewidziane jest zwiedzanie Lublina, a także byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady (1941-1944) na Majdanku.

Na zakończenie kursu komisja kwalifikacyjna zadecyduje o przyznaniu stypendiów, które umożliwią udział w naszym programie formacyjnym i rozpoczęcie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

ks. Robert Ptak