KUL czeka na studentów

W poniedziałek, 23 lipca 2018 r., uczestnicy kursu z Domu Fundacji Jana Pawła II mieli okazję spotkać się z Prorektorem ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. dr. hab. Andrzejem Kicińskim, prof. KUL.

Na dziedzińcu uniwersyteckim kandydaci z Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu i Ukrainy usłyszeli ciepłe słowa zachęcające do dobrego wykorzystania kursu przygotowawczego oraz życzenia pomyślnych egzaminów i podjęcia studiów na wybranych kierunkach.

Niech nas wszystkich wspiera Patron KUL i Fundacji – św. Jan Paweł II!

ks. Robert Ptak SCJ

zdjęcia: V. Opanasiuk, A. Ukrainets