Ksiądz Kardynał Stanisław Ryłko w Domu Fundacji Jana Pawła II

W dniach 26-27 maja br. Dom Fundacja Jana Pawła II gościł wyjątkowe osoby, a mianowicie Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Ryłko, przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji oraz o. Krzysztofa Wieliczko, administratora Fundacji.

Swój pobyt w Lublinie goście rozpoczęli od wizyty u Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika. Następnie przybyli do naszego akademika, gdzie o godz. 18.00 miało miejsce nabożeństwo majowe, a po nim spotkanie Księdza Kardynała z dyrekcją i stypendystami Fundacji. Gości powitał dyrektor Domu, a w imieniu stypendystów uczynili to Ulyana i Oleh. Ksiądz Kardynał w swoim słowie wstępnym odwołał się między innymi do słów św. Jana Pawła II, który w jednym ze swoich przemówień, nawiązując do programu stypendialnego, powiedział: „Nie ma wspanialszego i trwalszego pomnika dla naszych czasów, jak ten wznoszony ze spiżu nauki i kultury” (Watykan, 23 X 2001 r.). Z kolei głos zabierali stypendyści, pochodzący z różnych krajów. Studenci przedstawiali, w kontekście polityczno-ekonomicznym, sytuację Kościoła w swoich ojczyznach.

W swoich wypowiedziach zawierali również wątki dotyczące programu stypendialnego. Słowa wdzięczności kierowali wobec władz Fundacji i wszystkich dobroczyńców, dzięki którym mogą realizować swoje marzenia. Stypendyści podkreślali szczególną rolę Domu Fundacji Jana Pawła II w dziele realizacji programu stypendialnego. Twierdzili, że Dom jest wspólnotą, rodziną, przestrzenią, w której nikt nie czuje się samotny, gdzie zawsze można znaleźć wsparcie i ojcowską opiekę ze strony dyrekcji Domu.

Następnego dnia po śniadaniu Ksiądz Kardynał i o. Krzysztof udali się z ks. Janem do centrum Lublina, aby zwiedzić Stare Miasto. W drodze powrotnej wszyscy zatrzymali się na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w miejscu, gdzie 9 czerwca 1987 roku Ojciec św. spotkał się ze społecznością uniwersytecką, wypowiadając pamiętne słowa: „Uniwersytecie! Służ Prawdzie! Jeżeli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu Człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”

O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Eminencji. W Eucharystii wzięli udział: ks. prof. Marian Radwan, twórca programu stypendialnego i koordynator budowy Domu, pani Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie, stypendyści, absolwenci i mieszkańcy Domu. Liturgię ubogacili swoim śpiewem chórzyści oraz członkowie zespołu muzycznego.

Po Mszy św. wykonano pamiątkowe zdjęcie i skorzystano z poczęstunku, przygotowanego przez dyrekcję Domu. W tym czasie była również możliwość osobistego spotkania się z Gośćmi.

Z pewnością te dwa dni, spędzone w gronie tak wspaniałych gości, każdy ze stypendystów zapamięta na całe życie. Radość i pozytywne uczucia natchnęły stypendystów nie tylko na czas zbliżającej się sesji egzaminacyjnej, ale również do tego, aby z dumą opowiadać o życiu i świętości Jana Pawła II, o tylu dziełach, które powołał do istnienia, a wśród nich o Fundacji Jana Pawła II, która jest żywym świadectwem ogromnej miłości „Papieża z Dalekiego kraju” do mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako stypendyści Fundacji Jana Pawła II obiecujemy naszą stałą modlitwę w intencji władz zwierzchnich Fundacji oraz jej dobroczyńców. Uczynimy wszystko, aby św. Jan Paweł, spoglądając z „Domu Ojca”, był z nas dumny.

Uliana Hirniak

Zdjęcia: U. Bila.

Zdjęcia: V. Vershynin, J. Strzałka.