Kandydaci na program stypendialny

We wtorek, 5 lipca 2022 r. rozpoczął się kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, w którym uczestniczy 35 osób. Kandydaci pochodzą z Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy. Program kursu obejmuje wykłady z języka polskiego i przedmiotów kierunkowych: historia, biologia i matematyka. Wykładowcami są profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Politechniki Lubelskiej.

Na rozpoczęcie kursu ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, serdecznie powitał wszystkich uczestników zebranych w auli i przypomniał o głównych ideach programu stypendialnego i celach kursu w perspektywie rekrutacji na studia. Opiekę nad kursem będzie sprawował ks. Robert Ptak.

Młodzież każdego dnia uczestniczy we Mszy św., przygotowując czytania, modlitwę wiernych i śpiewy. Oprócz wspólnej modlitwy i lekcji uczestnicy kursu spotykają się razem na obiedzie i „pogodnych wieczorach” w auli.

Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom Fundacji, dzięki którym możemy cieszyć się czasem spędzonym w Lublinie!

Daria Koval

Foto: Viktoria Zdaievska, Viktoria Rudkovskaya