Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Domu Fundacji Jana Pawła II

W niedzielę, 6 października, kaplica fundacyjna zapełniła się młodzieżą, która przybyła do Lublina, aby rozpocząć lub kontynuować studia na KUL-u w ramach Programu Stypendialnego Fundacji Jana Pawła II.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył dyrektor, ks. Jan Strzałka, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Kaznodzieja zachęcał studentów do przeżywania rozpoczynającego się roku w kontekście zbliżającego się Roku Miłosierdzia oraz Światowych Dni Młodzieży. W czasie Eucharystii w sposób szczególny modlono się w intencji wszystkich dobroczyńców, dzięki którym możliwe są studia dla młodzieży ze Wschodu.

Po Mszy św. i nabożeństwie różańcowym, miało miejsce w kaplicy spotkanie ze stypendystkami i stypendystami. Prowadzący je ks. dyrektor przypomniał zebranym podstawowe obowiązki, spoczywające na studentach i stypendystach. Zachęcił młodzież do pogłębiania wiedzy oraz do kształtowania w sobie postaw, właściwych chrześcijańskiemu powołaniu. Na zakończenie spotkania Dyrektor życzył wszystkim stypendystom i pracownikom błogosławionego nowego roku akademickiego.

W roku akademickim 2015/2016 w programie stypendialnym Fundacji uczestniczy 145 osób: studia doktoranckie – 31, studia magisterskie – 113, stypendium badawcze – 1. Stypendyści pochodzą z następujących krajów: Białoruś, Łotwa, Rosja, Ukraina i Uzbekistan.