Dlaczego mam jeszcze wierzyć?

W dniach 10-13 maja miała miejsce w klasztorze Księży Sercanów w Pliszczynie III tura rekolekcji dla stypendystów Fundacji. Tym razem wzięło w nich udział 36 osób.

Duchowym przewodnikiem był ks. Bartłomiej Król, sercanin. Zaś mottem rekolekcji były słowa: „Dlaczego mam jeszcze nadzieję pokładać w Panu”? W programie tych wyjątkowych dni były: codzienna Msza św., modlitwa Liturgią Godzin, konferencje, spotkania dyskusyjne. Z wielką uwagą uczestnicy rekolekcji obejrzeli film pt. Dlaczego mam jeszcze wierzyć? Chętni mogli skorzystać z sakramentu pokuty lub zdecydować się na osobistą rozmowę z ks. Bartłomiejem, który przez cały czas był do dyspozycji stypendystów.

Jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji za zorganizowanie rekolekcji a księżom Sercanom z Pliszczyna za okazaną nam życzliwość.

Nedokus Karina

zdjęcia: U. Bila