Brama Wielkiego Postu

Środą popielcową, która w tym roku przypadła 6 marca, rozpoczął się w Kościele katolickim czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Wielki Post to dla wszystkich chrześcijan czas wyjątkowy. Ma on na celu przygotować wiernych na przeżycie największej tajemnicy wiary – Zmartwychwstania Pańskiego. Najważniejszymi elementami tego okresu są: post, jałmużna i modlitwa, które to mają przypomnieć nam o konieczności doskonalenia samych siebie.

Nawróćcie się do Pana Boga waszego!

On bowiem jest łaskawy, miłosierny,

nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,

a lituje się na widok niedoli (Jl 2,13).

Do najważniejszych form pobożności tego okresu należą: Droga krzyżowa i Gorzkie Żale.

Droga krzyżowa – tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.

Gorzkie Żale – nabożeństwo pasyjne w Kościele katolickim, mające najczęściej formę nabożeństwa eucharystycznego, odprawianego w okresie wielkiego postu, szczególnie w niedziele. Gorzkie Żale po raz pierwszy zostały odprawione 13 marca 1707 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

W środę popielcową stypendyści Fundacji i mieszkańcy Domu, zgromadzili się licznie w kaplicy, aby modlitwą rozpocząć tegoroczny czas Wielkiego Postu. Mszy świętej przewodniczył ks. Robert Ptak, koncelebrowali: ks. Jan Strzałka oraz księża stypendyści.

W swoim kazaniu ks. Robert jeszcze raz podkreślił ważność modlitwy, jałmużny i postu w naszym życiu. Przypomniał nam o tym, że to nie tylko przegotuje nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, ale także pomoże w procesie nawrócenia, oczyszczenia, uzdrowienia naszych relacji z Bogiem, z bliźnimi i z nami samymi.

Po kazaniu uczestniczyliśmy w obrzędzie pokutnym, posypania głów popiołem, który przypomina nam o przemijalności naszego życia, a także o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, wezwanymi do życia Ewangelią: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Żyjąc we współczesnym świecie, często nie zwracamy uwagi, że Bóg coraz częściej staje się nieobecny w naszym życiu. Właśnie w czasie Wielkiego Postu każdy z nas ma możliwość pomyśleć nad swoim życiem i spróbować je zmienić poprzez codzienną modlitwę, post, jałmużnę czy inne wielkopostne postanowienia.

Przygotujmy nasze serca na spotkanie z Panem! Prośmy Boga, by pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia.

Svitlana Slyvchenko

zdjęcia: A. Papliouka