AKATHISTOS

Chór stypendystów Fundacji Jana Pawła II na czele z dyrygentem Piotrem Czyrykiem miał dwukrotną okazję zaśpiewać cudowny Hymn Uwielbienia na cześć Bogurodzicy Maryi – Akathistos. Zostaliśmy zaproszeni do dwóch parafii w Lublinie. 

6 grudnia zaśpiewaliśmy w kościele pw. Świętej Rodziny. Nabożeństwu temu przewodniczył zastępca dyrektora Domu Fundacji ks. Franciszek Wielgut SCJ. Drugim kościołem, w którym zaśpiewaliśmy Akatyst 8 grudnia, był kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. W tej świątyni Akatyst był śpiewany po raz pierwszy. Tym razem nabożeństwu przewodniczył dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka SCJ. Po nabożeństwie mieliśmy przyjemność przestawić się parafianom, ks. Jan  natomiast opowiedział o naszej Fundacji. W prezencie od ks. proboszcza Józefa Dziducha dostaliśmy książkę „Nigdy ja ciebie, ludu, nie rzuciłam” poświęconą historii słynącej łaskami Cudownej Ikony Matki Bożej Latyczowskiej, która od 2014 r. na stałe zagościła w lubelskim kościele.

Akatyst jest hymnem liturgicznym, charakterystycznym dla obrządku wschodniego Kościoła. W tradycji bizantyjskiej jest to całe, niekiedy długotrwałe nabożeństwo złożone z pieśni pochwalnych ku czci Pana Jezusa, Bogurodzicy lub świętych, śpiewane, zgodnie z nazwą, na stojąco. Najbardziej znanym, także w Kościele Rzymskokatolickim, jest Akatyst ku czci Bogurodzicy. Uznawany jest w literaturze chrześcijańskiej za najstarszy hymn ku czci Matki Bożej.

Zasadniczym tematem hymnu jest udział Matki Boskiej w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego Kościele. Przeplatają się w nim teksty odnoszące się do Maryi i Jezusa. Pierwsza połowa hymnu dotyczy narodzenia Chrystusa oraz zdarzeń z nim związanych i je poprzedzających. Druga połowa ma za przedmiot nadprzyrodzone skutki przyjścia Zbawiciela na ziemię.

Po odśpiewaniu Akatystu chór stypendystów został poproszony o zaśpiewanie jakiegoś utworu w jakimś języku narodowym. Wykonaliśmy naszą ulubioną kolędę „Szczedryk”. Cieszymy się bardzo z takich możliwości i dziękujemy Dyrekcji Fundacji Jana Pawła II za to, że możemy rozwijać nasze talenty i w formie modlitwy docierać z nimi do innych.

Iren Chyryk